AKTUALNOŚCI

13.09.2022

PATRONI MEDIALNI BIEGU

Przedstawiamy patronów medialnych 13. PKO Bytomskiego Półmaratonu - dzięki nim można o nas przeczytać,...

czytaj więcej
13.09.2022

PÓŁMARATONOWA ROZGRZEWKA

O rozgrzewkę przed startem 13. PKO Bytomskiego Półmaratonu zadba Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek. W sobotę...

czytaj więcej
01.09.2022

PÓŁMARATON POBIEGNIE DLA JASIA JABŁOŃSKIEGO

Poznajcie Jasia Jabłońskiego , 5-latka z Bytomia, dla którego pobiegnie 13. PKO Bytomski Półmaraton! Jaś...

czytaj więcej
31.08.2022

GRAFIKA PROMUJĄCA PÓŁMARATON JUNIOR

Prezentujemy kreację graficzną, promującą Półmaraton Junior, imprezę towarzyszącą 13. PKO Bytomskiemu...

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin
13. PKO Bytomskiego Półmaratonu

I. ORGANIZATOR
1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
3. Patronat honorowy: Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz Parafia Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach.
4. Współorganizatorzy: Centrum Handlowe Atrium Plejada, Castorama Bytom, Decathlon Bytom, Carrefour Bytom.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 17 września 2022 r. Start biegu: godz. 11:00. Zakończenie: godz. 14:00.
2. Miejsce: Bytom-Miechowice. Start i meta: parking Centrum Handlowego Atrium Plejada, Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25.
3. Długość trasy: 21,097 km (2 pętle) – półmaraton; 10,5 km (1 pętla); 5,00 km (jedna pętla skrócona) oraz nordic walking (10,5 km).
4. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów.
5. Trasa biegu: 100% nawierzchni asfaltowej z atestem.
6. Oznaczenie trasy: co 1 km.
7. Punkty odżywiania i odświeżania znajdować się będą co 5 km. Stoły na punktach rozmieszczone zostaną w następujący sposób:

 • pierwszy: pojemnik z wodą do gąbek,
 • drugi: banany i batony odżywcze,
 • trzeci: woda.

8. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy, wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU.

III. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 17 września 2022 r. ukończą 18 lat. Osoby, które do 17 września 2022 r. ukończyły 16 lat, mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, zlokalizowanym na pasażu Centrum Handlowego Atrium Plejada w Bytomiu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 w dniach: 15-17 września 2022 r.

 • 15-16.09.2022 r. (czwartek, piątek) w godz. 10:00 – 20:00,
 • 17.09.2022 r. (sobota) w godz. 7:00 – 9:30 (TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW).

W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może zostać odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie.
Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.
4. Decyzje lekarzy zawodów, dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy, są ostateczne i nieodwołalne.
5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg, będzie realizowany systemem elektronicznym opartym na pasywnych chipach RFID UHF Gen2. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
7. Chip będzie przyklejony do numeru startowego, który musi być umieszczony na klatce piersiowej.
8. Szatnia mieścić się będzie w Centrum Handlowym Atrium Plejada w odpowiednio oznaczonym miejscu i czynna będzie w dniu zawodów w godz. 7:00-15:00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

 • numer startowy:
 • zawodnicy, startujący na dystansie półmaratonu: numery od 1–2000 (koloru białego),
 • zawodnicy, startujący na dystansie 10,5 km (bieg i nordic walking): numery od 2001–2500 (koloru niebieskiego),
 • zawodnicy, startujący na dystansie 5,0 km: numery od 3001 (koloru żółtego),
 • koszulkę techniczną:
 • rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów, podanych na stronie półmaratonu; w Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek,
 • dla zawodników, zapisujących się w Biurze Zawodów, organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów,
 • gąbkę,
 • napoje na trasie i mecie biegu,
 • bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu,
 • upominki przygotowane przez sponsorów.

Po zakończeniu biegu istnieje możliwość skorzystania z pryszniców, znajdujących się na terenie marketu Castorama.
10. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.bytomskipolmaraton.pl do 11 września 2022 r.

 • w dniach 12-14 września 2022 r. ze względu na przerwę techniczną zapisy nie będą prowadzone.
 • w dniach 15-16 września 2022 r. będzie można dokonać zapisu w Biurze Zawodów w godzinach 10:00-20:00.
 • w dniu 17 września 2022 r. będzie można jedynie odebrać pakiety startowe – zapisy nie będą możliwe.

2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

OPŁATY ZA DYSTANS 21,097 km (bieg) ORAZ 10,5 km (bieg i nordic walking):

 • Opłata startowa dokonana do dnia 31.07.2022 r. wynosi 70 PLN,
 • Opłata startowa dokonana od 1.08.2022 r. do 31.08.2022 r. wynosi 90 PLN,
 • Opłata startowa dokonana od 1.09.2022 r. do 11.09.2022 r. wynosi 110 PLN,
 • Opłata startowa dokonana od 15.09.2022 r. do 16.09.2022 r. (w Biurze Zawodów) wynosi 130 PLN.

OPŁATY ZA DYSTANS 5 km (bieg):

 • Opłata startowa dokonana do 11.09.2022 r. wynosi 50 PLN,
 • Natomiast w Biurze Zawodów od 15.09.2022 r. do 16.09.2022 r. 70 PLN.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe podane poniżej:
ING Bank Śląski 05 1050 1230 1000 0023 5976 8757
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.
4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
6. Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych 12. Półmaratonu Bytomskiego oraz osoby, które ukończyły 70 lat (dystans 21,097 km i 10,5 km).
7. W kwestii wystawienia faktury za uiszczoną opłatę startową należy kontaktować się z Panią Martą Misiak pod adresem e-mail: mmisiak@ofc.com.pl

BĘDZIEMY ZASZCZYCENI WASZĄ OBECNOŚCIĄ W TRZYNASTEJ EDYCJI NASZEGO BIEGU!

V. KLASYFIKACJE
W 13. PKO Bytomskim Półmaratonie będą prowadzone klasyfikacje:

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 21,097 KM:
OPEN KOBIETY I MĘŻCZYZNI 21,097 km – osobno kobiety i mężczyźni – puchary

NAJLEPSZY POLAK I POLKA
KOBIETY:                       MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - 2000 PLN     1. miejsce - 2000 PLN
2. miejsce - 1000 PLN     2. miejsce - 1000 PLN
3. miejsce - 800 PLN       3. miejsce - 800 PLN

NAJLEPSZY BYTOMIANIN I BYTOMIANKA
KOBIETY                        MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce- 500 PLN        1. miejsce - 500 PLN
2. miejsce - 300 PLN       2. miejsce - 300 PLN
3. miejsce - 200 PLN       3. miejsce - 200 PLN

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN DLA DYSTANSU 21,097 KM :
Zwycięzcy (osoby, które zajęły 1. miejsce w danej kategorii wiekowej) zostaną zwolnieni
z opłat w 14. PKO Bytomskim Półmaratonie.

KOBIETY:                                            MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - bon o wartości 300 PLN      1. miejsce - bon o wartości 300 PLN   
2. miejsce - bon o wartości 200 PLN      2. miejsce - bon o wartości 200 PLN   
3. miejsce - bon o wartości 100 PLN      3. miejsce - bon o wartości 100 PLN
   
KOBIETY:                       MĘŻCZYŹNI:
 K-16: 16 - 19 lat,        M-16: 16 - 19 lat,
 K-20: 20 - 29 lat,        M-20: 20 - 29 lat,
 K-30: 30 - 39 lat,        M-30: 30 - 39 lat,
 K-40: 40 - 49 lat,        M-40: 40 - 49 lat,
 K-50: 50 - 59 lat,        M-50: 50 - 59 lat,
 K-60 i starsze.            M-60: 60 - 69 lat,
                                        M-70: 70 lat i starsi

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 10,5 KM (bieg i nordic walking):
KOBIETY:                       MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - puchar         1. miejsce - puchar
2. miejsce - puchar         2. miejsce - puchar
3. miejsce - puchar         3. miejsce - puchar

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 5 KM:
KOBIETY:                       MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - puchar         1. miejsce - puchar
2. miejsce - puchar         2. miejsce - puchar
3. miejsce - puchar         3. miejsce - puchar

VI. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy w kategoriach indywidualnych kobiet i mężczyzn na dystansie 21,097 km i 10,5 km nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym 14. PKO Bytomskim Półmaratonie w 2023 r. (osoby, które zajęły 1. miejsce w danej kategorii).
3. Nagrody rzeczowe przewidziano dla: NAJSTARSZEJ i NAJSTARSZEGO uczestnika wydarzenia.
4. W dniu organizacji imprezy, tj. 17.09.2022 r., w godzinach 14:00-14:30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie żadne dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.
5. Zawodnicy, którzy podczas biegu zmienią długość trasy (10,5 km na 21,97 km lub odwrotnie), zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. Początek wręczania nagród o godz. 15:00 na terenie parkingu przed Centrum Handlowym Atrium Plejada.
7. Uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie, wezmą udział w LOSOWANIU (uczestnicy biegu na 5 km są wyłączeni z LOSOWANIA). Bez względu na ilość startujących zawodników, wśród wszystkich, którzy ukończą bieg w określonym czasie, rozlosowany zostanie samochód osobowy Toyota Aygo X.  www.bytomskipolmaraton.pl
Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru koloru samochodu i informuje, że zdjęcie pojazdu, zamieszczone na kreacji, promującej bieg, jest zdjęciem wyłącznie poglądowym.
8. Z udziału w losowaniu wyłączeni są uczestnicy biegu, będący organizatorami i członkowie ich rodzin.

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
6. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
7. Bieg zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasad i obowiązujących przepisów, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju. O szczegółach Organizator będzie informował w miarę zbliżającego się terminu.
8. W razie odwołania imprezy uczestnik otrzyma zwrot opłaty startowej lub zadeklaruje jej przeniesienie na kolejną edycję.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom, z siedzibą w Bytomiu, ul. Nickla 143a, 41-908 Bytom.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi, którym jest Michał Napierała, adres e‑mail: napierala.michal@interia.pl, nr tel. 502 617 335.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na 13. PKO Bytomski Półmaraton oraz przez okres jego trwania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od zakończenia biegu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych.
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zapisu na bieg oraz jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w zapisach na bieg.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Dyrektor Półmaratonu:

Michał Napierała
napierala.michal@interia.pl
502 617 335

Bytom, 24.03.2022 r.