AKTUALNOŚCI

21.07.2020

Komunikat

Informujemy, że ze względu na pandemię Covid-19 jesteśmy zmuszeni odwołać 12. PKO Bytomski Półmaraton....

czytaj więcej
12.03.2020

Zapisy na 12. PKO Bytomski Półmaraton Czas START!!!

Zapisy na 12. PKO Bytomski Półmaraton ruszają dziś 12 marca 2020 roku o godzinie 21:00. Zapraszamy do...

czytaj więcej
02.10.2019

Jeszcze raz wspomnień czar

https://www.facebook.com/pg/zmierzymyczas/photos/?tab=album&album_id=1459931780812288...

czytaj więcej
26.09.2019

Oficjalna Konferencja dotycząca PKO Korony Śląskich Półmaratonów

W 2020 roku wśród wyjątkowych wydarzeń biegowych zagości nowy cykl – PKO Korona Śląskich...

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin
12. PKO Bytomskiego Półmaratonu

I. ORGANIZATOR

1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
3. Patronat honorowy: Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz Parafia Świętego Krzyża                   w Bytomiu-Miechowicach.
4. Współorganizatorzy: Centrum Handlowe Atrium Plejada, Castorama Bytom, Decathlon  Bytom, Carrefour Bytom.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 19 września 2020 r. Start biegu: godz. 11:00. Zakończenie: godz. 14:00.
2. Miejsce: Bytom-Miechowice. Start i meta: parking Centrum Handlowego Atrium Plejada, Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25.
3. Długość trasy: 21,097 km (2 pętle) – półmaraton; 10,5 km (1 pętla); 5,00 km (jedna pętla skrócona) oraz nordic walking (10,5 km).
4. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów.
5. Trasa biegu: 100% nawierzchni asfaltowej z atestem.
6. Oznaczenie trasy: co 1 km.
7. Punkty odżywiania i odświeżania znajdować się będą co 5 km. Stoły na punktach rozmieszczone zostaną w następujący sposób:
- pierwszy: pojemnik z wodą do gąbek,
- banany i batony odżywcze,
- trzeci: woda.
8. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy, wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu  i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU.

III. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 19 września 2020 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 19 września 2020 roku ukończyły 16 lat, mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się
w Biurze Zawodów, zlokalizowanym na pasażu Centrum Handlowego Atrium Plejada
w Bytomiu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 w dniach: 16-19 września 2020 roku:

- 16-18.09.2020 r. (środa, czwartek, piątek) w godz. 10:00 – 20:00,(TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW)
- 19.09.2020 r. (sobota) w godz. 7:00 – 9:30 (TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW).

W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może zostać odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie.

Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.

4. Decyzje lekarzy zawodów, dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy, są ostateczne i nieodwołalne.
5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg, będzie realizowany systemem elektronicznym opartym na pasywnych chipach RFID UHF Gen2. Każdy
z uczestników otrzyma chip jednorazowy. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
7. Chip będzie przyklejony do numeru startowego, który musi być umieszczony na klatce piersiowej.
8. Szatnia mieścić się będzie w Centrum Handlowym Atrium Plejada w odpowiednio oznaczonym miejscu i czynna będzie w dniu zawodów w godzinach od 7:00 do 15:00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
- numer startowy:
- zawodnicy, startujący na dystansie półmaratonu: numery od  1–2000 (koloru białego),
- zawodnicy, startujący na dystansie 10,5 km (bieg i nordic walking): numery od 2001–2500 (koloru niebieskiego),
- zawodnicy, startujący  na dystansie 5,0 km: numery od  3001 (koloru  żółtego),
- koszulkę techniczną:
- rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów, podanych na stronie półmaratonu; w Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek,
- dla zawodników, zapisujących się w Biurze Zawodów, organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów,
- gąbkę,
- napoje na trasie i mecie biegu,
- bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu,
- upominki przygotowane przez sponsorów.

Po zakończeniu biegu istnieje możliwość skorzystania z pryszniców, znajdujących się na terenie marketu Castorama.

10. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu.
11. Podczas trwania imprezy organizator uruchomi Punkt Informacyjny na terenie pasażu Centrum Handlowego Atrium Plejada.

 

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.bytomskipolmaraton.pl do 13 września 2020 r.
W dniach 16-18 września 2020 r. będzie można się zapisać w biurze zawodów, a opłatę startową ujścić w oddziale PKO Bank Polski S.A. oddział 2 znajdujący się na terenie Atrium Plejada w Bytomiu. W Biurze Zawodów w godzinach od 10:00  do 20:00 będzie można odebrać pakiety startowe.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu
i dokonanie opłaty startowej.

OPŁATY ZA DYSTANS 21,097 km (bieg) ORAZ 10,5 km (bieg i nordic walking):

- Opłata startowa dokonana do dnia 31.07.2020 wynosi 60 PLN,
- Opłata startowa dokonana od 01.08.2020 do 31.08.2020 wynosi 80 PLN,                                    - Opłata startowa dokonana od 1.09.2020 do 12.09.2020 wynosi  100PLN,                                     - Opłata startowa dokonana w Biurze Zawodów w dniach 16-18 września wynosi 120 PLN                                   

OPŁATY ZA DYSTANS 5 km (bieg):
- Opłata startowa dokonana do 08.09.2020 wynosi 40 PLN,

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe podane poniżej:
ING Bank Śląski 05 1050 1230 1000 0023 5976 8757

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.
4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych i kategorii wiekowych 11. PKO Bytomskiego Półmaratonu, oraz osoby, które ukończyły 70 lat na 21,097km i 10,5 km, a także osoby niepełnosprawne na podstawie okazania odpowiednich dokumentów o stopniu niepełnosprawności.

BĘDZIEMY ZASZCZYCENI WASZĄ OBECNOŚCIĄ W DWUNASTEJ EDYCJI NASZEGO BIEGU!

V. KLASYFIKACJE

W 12. PKO Półmaratonie Bytomskim będą prowadzone klasyfikacje:

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 21,097 KM:

OPEN  KOBIETY I MĘŻCZYZNI 21,097 km – osobno kobiety i mężczyźni – puchary i dyplomy.

NAJLEPSZY POLAK I POLKA

KOBIETY:                                                             MEŻCZYŹNI:
1 miejsce - 2000 PLN                                        1 miejsce - 2000 PLN
2 miejsce - 1000 PLN                                        2 miejsce - 1000 PLN
3 miejsce -   800 PLN                                        3 miejsce -   800 PLN


NAJLEPSZY  BYTOMIANIN I  BYTOMIANKA

KOBIETY                                                             MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce -   500 PLN                                       1 miejsce -   500 PLN
2 miejsce -   300 PLN                                       2 miejsce -   300 PLN
3 miejsce -   200 PLN                                       3 miejsce -   200 PLN

WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN DLA DYSTANSU 21,097 KM:

KOBIETY:                                                          MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - 200 PLN                                       1 miejsce - 200 PLN
2 miejsce -  150 PLN                                      2 miejsce -  150 PLN
3 miejsce -  100 PLN                                      3 miejsce -  100 PLN

KOBIETY:                                                          MĘŻCZYŹNI:
- K-16: 16 - 19 lat                                         - M-16: 16 - 19 lat,
- K-20: 20 - 29 lat,                                        - M-20: 20 - 29 lat,
- K-30: 30 - 39 lat,                                        - M-30: 30 - 39 lat,
- K-40: 40 - 49 lat,                                        - M-40: 40 - 49 lat,
- K-50: 50 - 59 lat,                                        - M-50: 50 - 59 lat,
- K -60 i starsze                                            - M-60: 60 - 69 lat,
                                                                     - M-70: 70 lat i starsi

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 10,5 KM (bieg i nordic walking):

KOBIETY:                                                      MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - puchar                                      1 miejsce - puchar
2 miejsce -  puchar                                     2 miejsce -  puchar
3 miejsce -  puchar                                     3 miejsce -  puchar

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 5 KM:

KOBIETY:                                                     MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - puchar                                     1 miejsce - puchar
2 miejsce - puchar                                     2 miejsce -  puchar
3 miejsce - puchar                                     3 miejsce -  puchar

VI. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy  medal.
2. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym 13 PKO Półmaratonie Bytomskim w 2021 roku.
3. Nagrody rzeczowe przewidziano dla: NAJSTARSZEJ i NAJSTARSZEGO uczestnika wydarzenia.

Zwycięzcy nagród finansowych w kategorii Najlepszy Polak i Polka nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
4. W dniu organizacji imprezy, tj. 19.09.2020 r. w godzinach 14:00-14:30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie żadne dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.
5. Zawodnicy, którzy podczas biegu zmienią długość trasy (10,5 km na 21,97 km lub odwrotnie) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej oraz triumfatorom
we wszystkich kategoriach wiekowych. Początek wręczania nagród o godz. 15:00 na terenie parkingu przed Centrum Handlowym Atrium Plejada.
7. Uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie, wezmą udział
w KONKURSIE (uczestnicy biegu na 5 km są wyłączeni z KONKURSU). Bez względu na ilość startujących zawodników, wśród wszystkich którzy ukończą bieg w określonym czasie, rozlosowany zostanie samochód osobowy Toyota Aygo.
Zostaną również rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Castorama Bytom.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Półmaratonu www.bytomskipolmaraton.pl

8. Z udziału w konkursie wyłączeni są uczestnicy biegu, będący organizatorami i członkowie ich rodzin.

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
6. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.


Dyrektor Półmaratonu:
Michał Napierała
Bytom, 03.03.2020 r.